0614453614

Beta Bijles de Kempen heet vanaf nu Beta Bijles de Peel. Ga na www.betabijlesdepeel.nl voor meer informatie.

AVG

In het kader van de Algemene gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan, informeer ik je wat ik eraan doe om je gegevens te beschermen.

 

 

Welke gegevens worden verwerkt?
Beta Bijles de Kempen verwerkt de persoonsgegevens die ik van u ontvang, namelijk: naam leerling, naam ouder(s) en/of verzorger(s), adres, telefoonnummer leerling en ouder(s) en/of verzorgers, email-adres leerling en ouder(s) en/of verzorgers, schoolgegevens, leerjaar, profiel en voorkeur vervolgstudie. Deze gegevens worden analoog verwerkt. Daarnaast wordt analoog data verzamelt over de afgenomen lessen, eventuele resultaten en voortgang van de lessen.
De naam van de leerling, de e-mailadressen, de telefoonnummers en de afgenomen lessen worden ook digitaal verwerkt in het e-mailsysteem, telefoonsysteem en afspraaksysteem. Deze zijn nodig om contact met u op te nemen en u een herinnering te sturen voor een komende afspraak.
Zodra de bijlessen stoppen, worden digitale gegevens maximaal 1 jaar bewaard, met uitzondering van de naam van de leerling in het afspraaksysteem. De naam van de leerling in het afspraaksysteem en de analoge gegevens worden nog 7 jaar nadat de begeleiding gestopt is bewaard, in verband met de bewaarplicht voor de belastingdienst.

 

 

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiervoor kunt u sturen naar mariska@betabijlesdekempen.nl . In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de persoonsgegevens verwijderd worden, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn in verband met de bewaarplicht voor de belastingdienst.